Winst uit water

De uitstekende kwaliteit van het Brabantse water is van groot economisch en maatschappelijk belang. Veel bedrijven die water in hun processen gebruiken vestigen zich speciaal om die reden in onze provincie. De Vereniging Industriewater onderkent en steunt dit belang.

VIW bestaat 15 jaar!

18 april 2017

Op 19 april 2002 werd de Vereniging Industriewater (VIW) officieel opgericht en werden de statusen vastgelegd bij de notaris. Dat betekent dat we op 19 april 2017 ons 15-jarig jubileum bereiken! Een mijlpaal waar we graag even bij stil willen staan.

De Vereniging Industriewater is ontstaan uit het Platform Water, waarin de grondwateronttrekkende industrie in de provincie Noord-Brabant geheel vrijblijvend met elkaar van gedachten wisselden over thema’s rondom water. Uit een destijds door de Kamer van Koophandel uitgevoerde enquête onder de relevante grondwateronttrekkende bedrijven in Noord-Brabant bleek er voldoende draagvlak te zijn voor een eigen vereniging. Maar liefst 46 bedrijven voelden wel iets voor een officieel, gestructureerd orgaan. Aanleiding was het beleid dat de provincie voerde, een beleid waarin geen nieuwe grondwatervergunningen werden verstrekt en het zogenaamde standstill-beginsel werd gehanteerd. Ook werd er druk uitgeoefend op industrieën om bestaande grondwatervergunningen af te bouwen. Bedrijven kwamen hierdoor in de problemen. Ook de beheersbaarheid van de totale kosten in de waterketen was destijds een belangrijke reden voor de bedrijven om de handen ineen te slaan. De verschillende watertarieven, zoals rioolrechten, zuiverings- en lozingskosten, stegen sinds 1990 veel harder dan de inflatie. 

In de afgelopen 15 jaar hebben we als Vereniging Industriewater veel bereikt. We zijn een stevige belangenbehartiger bij de strategische waterplannen van de Brabantse overheden. Als organisatie hebben we het belang van schoon en goed grondwater en de betaalbaarheid van de waterkosten op de kaart gezet. Wij hebben met onze vuist op tafel  geslagen op momenten dat het nodig was. De verhoging van de provinciale grondwaterheffing hebben we weten te voorkomen. We hebben ons steentje bijgedragen aan de lobby voor afschaffing van de landelijke belasting op grondwater. Uiteraard is het niet alleen aan ons bestaan toe te dichten, maar het is bijzonder dat de provincie Noord-Brabant op alle gebieden landelijk over de laagste waterkosten beschikt. En dat willen we natuurlijk graag zo houden! Ook is het gelukt om een bescherming te realiseren van een aantal industriële grondwaterwinningen. En we blijven strijden tot dat de bescherming van alle industriële grondwaterwinningen is vastgelegd!  Kortom, er blijft genoeg werk aan de winkel