Winst uit water

De uitstekende kwaliteit van het Brabantse water is van groot economisch en maatschappelijk belang. Veel bedrijven die water in hun processen gebruiken vestigen zich speciaal om die reden in onze provincie. De Vereniging Industriewater onderkent en steunt dit belang.

Lozen van afvalwater door bedrijven

7 februari 2017

Voor bedrijven die te maken hebben met lozing van (afval)water is het soms lastig te bepalen welke wet-/regelgeving van toepassing is en wie het bevoegd gezag is. Vaak hebben zij vragen als: Moet de gemeente mijn afvalwater accepteren en zuiveren?, Wat moet ik doen met hemelwater? en Hoe zit het met de lozing van koelwater?

Voor onze leden hebben wij een kort overzicht gemaakt van relevante informatie over het lozen van afvalwater. Deze informatie (memo) is te vinden op het besloten gedeelte van deze website (zie: "Voor Leden", onder "Documentatie", met de titel "Memo 'Lozen van afvalwater door bedrijven', februari 2017").