Winst uit water

De uitstekende kwaliteit van het Brabantse water is van groot economisch en maatschappelijk belang. Veel bedrijven die water in hun processen gebruiken vestigen zich speciaal om die reden in onze provincie. De Vereniging Industriewater onderkent en steunt dit belang.

Algemene Ledenvergadering op 18 november 2016

1 november 2016

Op vrijdagochtend 18 november 2016 vindt de najaarsseditiie van de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging Industriewater plaats. Leden en genodigden kunnen zich aanmelden voor deze bijeenkomst. Het programma van deze vergadering ziet er als volgt uit:

8.45u  Ontvangst
9.00u Opening door de voorzitter
9.05u Verenigingszaken: onder andere vaststellen begroting 
9.20u Ontwikkelingen op watergebied - speerpunten VIW
9.50u Onderzoek watersysteem Brabant, spreker: dhr. E. Kessels, provincie Noord-Brabant
10.20u pauze
10.50u Nieuwe standaard monitoring peilbuizen, spreker: dhr. M. van der Kallen, Miltop
11.20u Productie bio-plastics uit afvalwter, spreker: dhr. M. Michels, Avans
11.50u Nieuwe programmamanager Water stelt zich voor, spreker: dhr. S. Terpstra, provincie Noord-Brabant
12.00u Partnerschap VIW in project 'F2AGRI-effluent to agriculture', spreker: mw. M. Soeters, VIW
12.15u Rondvraag en sluiting
12.30u Lunch

De vergaderstukken voor deze Algemene Ledenvergadering zijn binnenkort te vinden op het besloten gedeelte van deze website ("Voor leden", onder "ALV").