Winst uit water

De uitstekende kwaliteit van het Brabantse water is van groot economisch en maatschappelijk belang. Veel bedrijven die water in hun processen gebruiken vestigen zich speciaal om die reden in onze provincie. De Vereniging Industriewater onderkent en steunt dit belang.

Voorjaarseditie Algemene Ledenvergadering op 27 mei 2016

29 april 2016

Op vrijdagochtend 27 mei 2016 vindt de voorjaarsseditiie van de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging Industriewater plaats. Leden en genodigden kunnen zich aanmelden voor deze bijeenkomst. Het programma van deze vergadering ziet er als volgt uit:

v.a. 8.45 uur  Ontvangst
9.00 uur

Opening door de voorzitter 

9.05 uur Verenigingszaken: onder andere vaststellen jaarrekening 
9.20 uur Ontwikkelingen op watergebied - wat speelt er momenteel
9.40 uur Innovatie water: Chemie vrije koelwaterbehandeling, spreker: M. Boeren, Pathema B.V.
10.25 uur pauze
10.55 uur Visie op duurzaam grondwaterbeheer, spreker: prof. dr. R. Schotting, Universiteit Utrecht
11.45 uur

Plenaire discussie over duurzaam grondwaterbeheer in Brabant

12.15 uur Rondvraag en sluiting
12.30 uur Lunch

De vergaderstukken voor deze Algemene Ledenvergadering zijn te vinden op het besloten gedeelte van deze website ("Voor leden", onder "ALV").