Winst uit water

De uitstekende kwaliteit van het Brabantse water is van groot economisch en maatschappelijk belang. Veel bedrijven die water in hun processen gebruiken vestigen zich speciaal om die reden in onze provincie. De Vereniging Industriewater onderkent en steunt dit belang.

Cursus 'Waterzuivering als bron voor grondstoffen en Energie'

23 oktober 2015

De Stichting PostAcademisch Onderwijs (PAO) organiseert in november de cursus 'Waterzuivering als bron voor grondstoffen en Energie'. Deze cursus geeft de laatste stand van zaken weer over hoe grondstoffen (chemicalien) en energie zijn terug te winnen uit de zuivering van (afval)water. Meer informatie over deze cursus vindt u hier