Winst uit water

De uitstekende kwaliteit van het Brabantse water is van groot economisch en maatschappelijk belang. Veel bedrijven die water in hun processen gebruiken vestigen zich speciaal om die reden in onze provincie. De Vereniging Industriewater onderkent en steunt dit belang.

Algemene Ledenvergadering 13 november 2015

20 november 2015 (aangepast)

De najaarsseditiie van de Algemene Ledenvergadering, voor leden van de Vereniging Industriewater en genodigden, heeft plaatsgevonden op vrijdagochtend 13 november jongstleden. 

Er was wederom een interessant programma samengesteld. Naast de verenigingszaken (vaststellen begroting 2015) en de ontwikkelingen op watergebied, werden de volgende lezingen gegeven:

- Actualiteit Provinciaal Milieu en Waterplan, spreker: de heer S. Sibbing, provincie Noord-Brabant

- Modernisering zuiverings-/watersysteemheffing - stand van zaken en wat gaat dat betekenen voor bedrijven, spreker: de heer R. Tummers, VEMW

- Onderhoud en beheer van grondwaterbronnen, spreker: de heer C. van Rosmalen, Brabant Water

- Innovatie water - Proeftuinen Waterschap de Dommel en project De Koningshoeve, spreker: de heer I. Koller, Waterschap de Dommel

- Innovatie water - Het belang van ruimtevaartonderzoek voor de circulaire economie, spreker: de heer R. Suters, IPStar B.V.

De presentaties en vergaderstukken zijn te vinden op het besloten gedeelte van deze website ("Voor leden", onder "ALV").