Winst uit water

De uitstekende kwaliteit van het Brabantse water is van groot economisch en maatschappelijk belang. Veel bedrijven die water in hun processen gebruiken vestigen zich speciaal om die reden in onze provincie. De Vereniging Industriewater onderkent en steunt dit belang.

Zienswijze VIW op Ontwerp Provinciaal Milieu- en Waterplan 2016-2021

21 juli 2015

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant heeft het Ontwerp Provinciaal Milieu en Waterplan 2016-2021 (en bijbehorende Milieueffectrapport) vastgesteld en ter inzage gelegd. Na bestudering van het plan heeft de Vereniging Industriewater (VIW) daarop inhoudelijk gereageerd. Zie hier voor de zienswijze van de VIW op het Ontwerp PMWP 2016 - 2021.

Volgens de planning zal Provinciale Staten van Noord-Brabant op 20 november 2015 het definitieve PMWP 2016 - 2021 vaststellen.