Winst uit water

De uitstekende kwaliteit van het Brabantse water is van groot economisch en maatschappelijk belang. Veel bedrijven die water in hun processen gebruiken vestigen zich speciaal om die reden in onze provincie. De Vereniging Industriewater onderkent en steunt dit belang.

Ontwerp Provinciaal Milieu- en Waterplan 2016 - 2021

30 juni 2015

Door de provincie Noord-Brabant is het Ontwerp Provinciaal Milieu- en Waterplan (PMWP) 2016 - 2021 ter inzage gelegd. Binnen de ter inzage periode van 10 juni tot en met 21 juli 2015 kan daarop worden gereageerd. 

Link naar het plan: Ontwerp PMWP 2016 - 2021

U kunt hier bekijken op welke wijze u kunt reageren op het Ontwerp PMPW 2016 - 2021.