Winst uit water

De uitstekende kwaliteit van het Brabantse water is van groot economisch en maatschappelijk belang. Veel bedrijven die water in hun processen gebruiken vestigen zich speciaal om die reden in onze provincie. De Vereniging Industriewater onderkent en steunt dit belang.

Algemene Ledenvergadering 12 juni 2015

1 mei 2015

De voorjaarsseditie van de Algemene Ledenvergadering, voor leden van de Vereniging Industriewater en genodigden, vindt plaats op vrijdagochtend 12 juni aanstaande. 

Momenteel wordt nog gewerkt aan de invulling van het programma. Naast de verenigingszaken (vaststellen jaarrekening 2014 en (her)benoeming van bestuursleden), zal het bestuur haar expertise over diverse watergerelateerde onderwerpen delen. Daarnaast wordt een lezing gegeven over het watersysteem met hergebruik van zuiveringseffluent bij de Efteling. Tevens krijgen de bedrijfsvertegenwoordigers in de nieuwe besturen van de Brabante waterschappen de gelegenheid zich voor te stellen. Tot slot is er weer ruimte voor het onderwerp innovatie, waarbij een nieuwe techniek voor waterbehandeling zal worden gepresenteerd. 

De vergaderstukken voor deze Algemene Ledenvergadering zijn binnenkort te vinden op het besloten gedeelte van deze website ("Voor leden", onder "ALV").