Winst uit water

De uitstekende kwaliteit van het Brabantse water is van groot economisch en maatschappelijk belang. Veel bedrijven die water in hun processen gebruiken vestigen zich speciaal om die reden in onze provincie. De Vereniging Industriewater onderkent en steunt dit belang.

VIW dient zienswijze in op Ontwerp Waterbeheerplannen

27 januari 2015

Tot en met 23 februari 2015 lagen de Ontwerp Waterbeheerplan (WBP) 2016 - 2021 van de Brabantse waterschappen ter inzage. Na bestudering van deze plannen heeft de Vereniging Industriewater (VIW), mede namens de Vereniging voor Energie, Milieu en Water (VEMW), daarop inhoudelijk gereageerd.

Zie hieronder voor de ingebrachte zienswijze per waterschap:

Zienswijze Ontwerp Waterbeheerplan 2016-2021 waterschap Aa en Maas

Zienswijze Ontwerp Waterbeheerplan 2016-2021 waterschap Brabantse Delta

Zienswijze Ontwerp Waterbeheerplan 2016-2021 waterschap De Dommel