Winst uit water

De uitstekende kwaliteit van het Brabantse water is van groot economisch en maatschappelijk belang. Veel bedrijven die water in hun processen gebruiken vestigen zich speciaal om die reden in onze provincie. De Vereniging Industriewater onderkent en steunt dit belang.

Ontwerp Waterbeheerplannen 2016 - 2021 ter inzage

13 januari 2015

Door de Brabantse waterschappen is het Ontwerp Waterbeheerplan (WBP) 2016 - 2021 ter inzage gelegd. Binnen deze ter inzage periode kan daarop worden gereageerd. De waterschappen organiseren ook informatiebijeenkomsten.

Zie voor de verschillende ontwerp waterbeheerplannen van de Brabantse waterschappen onderstaande links:

- Ontwerp WBP van Waterschap Aa en Maas

- Ontwerp WBP van Waterschap Brabantse Delta

- Ontwerp WBP van Waterschap De Dommel

- Ontwerp WBP van Waterschap Rivierenland