Winst uit water

De uitstekende kwaliteit van het Brabantse water is van groot economisch en maatschappelijk belang. Veel bedrijven die water in hun processen gebruiken vestigen zich speciaal om die reden in onze provincie. De Vereniging Industriewater onderkent en steunt dit belang.

Vergaderdata 2015 vastgesteld

13 januari 2015 (aangepast)

Na een peiling onder de leden tijdens de laatste bijeenkomst, is er voor gekozen ook in 2015 de Algemene Vergadering op een vrijdagochtend te laten plaatsvinden. Hiermee rekening houdend zijn de vergaderdata voor 2015 als volgt vastgesteld:

De voorjaarseditie van de Algemene Ledenvergadering vindt plaats op vrijdag 22 mei 2015 (ochtend) en de najaarseditie is gepland op vrijdag 13 november 2015 (ochtend). De vergaderlocatie is nog niet bekend.