Winst uit water

De uitstekende kwaliteit van het Brabantse water is van groot economisch en maatschappelijk belang. Veel bedrijven die water in hun processen gebruiken vestigen zich speciaal om die reden in onze provincie. De Vereniging Industriewater onderkent en steunt dit belang.

Oproep: waterschapsbestuurders gezocht

1 oktober 2014

Het Brabantse bedrijfsleven is op zoek naar personen die in het bestuur van één van de Brabantse waterschappen het bedrijfsleven willen vertegenwoordigen. Belangstellenden hiervoor worden uitgenodigd zich kandidaat te stellen. Kandidaatstellen kan tot 15 oktober 2014 via de website van de Kamer van Koophandel.

Kandidaten hebben affiniteit met het (Brabantse) bedrijfsleven en met het werk van het waterschap en bij voorkeur bestuurslijke ervaring en goede contacten met het regionale bedrijfsleven. 

Een waterschap is een funtioneel bestuurslichaam dat belast is met de vervulling van specifieke (waterstaatskundige) teken die iedereen raken. In het waterschapsbestuur zijn plaatsen aangewezen voor vertegenwoordigers van de categorie Bedrijven. De selectie en benoeming van deze vertegenwoordigers is een wettelijke taak van de Kamer van Koophandel. 

De VIW hecht belang aan de geborgde zetels voor de categorie Bedrijven in de waterschapsbesturen. Hierover is het artikel "VIW: 'Een goed funtionerende bestuursvorm moet je niet veranderen'" gepubliceerd in Punt.BZW nummer 4 - 2014.