Winst uit water

De uitstekende kwaliteit van het Brabantse water is van groot economisch en maatschappelijk belang. Veel bedrijven die water in hun processen gebruiken vestigen zich speciaal om die reden in onze provincie. De Vereniging Industriewater onderkent en steunt dit belang.

Algemene Ledenvergadering 31 oktober 2014

24 oktober 2014

De najaarseditiie van de Algemene Ledenvergadering, voor leden en genodigden, vindt plaats op 31 oktober 2014. Het programma van deze bijeenkomst ziet er als volgt uit:

-          08.45 uur Ontvangst

-          09.00 uur Opening door voorzitter

-          09.05 uur Verenigingszaken (verslag en financiën)

-          09.25 uur Ontwikkelingen op watergebied

-          10.00 uur Ambtshalve wijziging grondwatervergunning en wat nu?

-          10.30 uur Pauze

-          11.00 uur Water Stewardship – wat is het, wat zijn de ervaringen en wat levert het op? (spreker: de heer Tom Verijken MBA, chairman European Water Partnership)

-          11.30 uur Innovatie water – de nieuwste en in ontwikkeling zijnde watertechnologieën (spreker: de heer ir. Leon Korving, project manager Wetsus - Centre of Exellence for Sustainable Water Technology)

-          12.00 uur Rondvraag / discussie en sluiting

-          12.30 uur Lunch

De vergaderstukken voor deze Algemene Ledenvergadering zijn te vinden op het besloten gedeelte van deze website ("Voor leden", onder "ALV").