Winst uit water

De uitstekende kwaliteit van het Brabantse water is van groot economisch en maatschappelijk belang. Veel bedrijven die water in hun processen gebruiken vestigen zich speciaal om die reden in onze provincie. De Vereniging Industriewater onderkent en steunt dit belang.

Zienswijze notitie Structuurvisie Schaliegas

11 juli 2014

De provincie Noord-Brabant heeft, mede namens de Vereniging Industriewater, een zienswijze op de concept-notitie reikwijdte en detailniveau Structuurvisie Schaliegas ingediend.

Lees hier de zienswijze.