Winst uit water

De uitstekende kwaliteit van het Brabantse water is van groot economisch en maatschappelijk belang. Veel bedrijven die water in hun processen gebruiken vestigen zich speciaal om die reden in onze provincie. De Vereniging Industriewater onderkent en steunt dit belang.

Een goed functionerende bestuursvorm moet je niet veranderen

13 juni 2014

De roep naar bestuurlijke vernieuwing gaat soms ver, vinden diverse belanghebbende partijen. Het gaat hierbij om de discussie om de geborgde zetels in het bestuur van de Brabantse waterschappen te minimaliseren. 'Waterschappen zijn een voorbeeld van een functionele belangendemocratie', stelt onder andere de Vereniging Industriewater. 'Daarin worden alle belangen behartigd en is er sprake van een adequate taakuitvoering. Die specifieke structuur moet behouden blijven, dus inclusief de geborgde zetels.'

Lees verder