Winst uit water

De uitstekende kwaliteit van het Brabantse water is van groot economisch en maatschappelijk belang. Veel bedrijven die water in hun processen gebruiken vestigen zich speciaal om die reden in onze provincie. De Vereniging Industriewater onderkent en steunt dit belang.

Heffingsplafond voor Belasting op Leidingwater blijft bestaan

13 juni 2014

De plannen met betrekking tot de Belasting op Leidingwater (BoL) worden teruggedraaid. De voorgenomen invoering per 1 juli 2014 van BoL-tarieven voor hoeveelheden leidingwater > 300 m3 gaat niet door. Het huidige heffingsplafond blijft daarmee bestaan, wat voor (groot)verbruikers leidt tot een (veel) minder hoge stijging van de kosten voor het gebruik van leidingwater. Staatssecretaris Wiebes van Financiën heeft dit woensdag 4 juni 2014 in een brief aan de Tweede Kamer geschreven. In deze brief wordt uitgelegd waarop de beslissing om de plannen terug te draaien is gebaseerd.

Zie ook het persbericht van de VEMW hierover.