Winst uit water

De uitstekende kwaliteit van het Brabantse water is van groot economisch en maatschappelijk belang. Veel bedrijven die water in hun processen gebruiken vestigen zich speciaal om die reden in onze provincie. De Vereniging Industriewater onderkent en steunt dit belang.

Grondstoffenmarkt IWIB

Uitwisseling van grondstoffen

Tijdens een van de IWIB-themasessies over te verwaarden grondstoffen is vanuit de deelnemers de wens naar voren gekomen om te onderzoeken of een grondstoffenmarkt mogelijk een meerwaarde biedt ten aanzien van uitwisseling en benutting van grondstoffen. Na inventarisatie is besloten aan te sluiten bij de reeds bestaande grondstoffenmarkt BiomassaDHZ.nl. 

Klik hier voor de grondstoffenmarkt IWIB.

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van VIW op 16 mei 2014 is de grondstoffenmarkt IWIB gelanceerd (presentatie grondstoffenmarkt IWIB).