Winst uit water

De uitstekende kwaliteit van het Brabantse water is van groot economisch en maatschappelijk belang. Veel bedrijven die water in hun processen gebruiken vestigen zich speciaal om die reden in onze provincie. De Vereniging Industriewater onderkent en steunt dit belang.

Intentieverklaring Innovatie Water en industrie Brabant

Vier waterschappen en inmiddels 19 bedrijven, verenigd in de Vereniging Industriewater (VIW), hebben gezamenlijk een samenwerkingsinitiatief gestart. Op 30 augustus 2012 is daartoe een intentieverklaring ondertekend. Met de ondertekening wordt beoogd de samenwerking te versterken op het gebied van:

p1050289

- Het verkleinen van de waterfoodprint van Brabantse producten door efficient watergebruik en -hergebruik;

- Productie van energie uit afvalwater;

- Productie van grondstoffen / nutrienten uit afvalwater.

De gedachte is dat door intensievere samenwerking en kennisuitwisseling tussen afvalwateraanbieders en -ontvangers, dus diverse publieke en private partijen in de afvalwaterketen, concrete innovatieve projecten kunnen worden ontwikkeld waarmee invulling kan worden gegeven aan bovenstaande opsomming van thema’s.

Het  initiatief voor deze intentieverklaring is ontstaan uit het overleg dan het bedrijfsleven in Brabant, waaronder de VIW, heeft met de Noord-Brabantse Waterschapsbond (NBWB). Gedurende dit regelmatige overleg ontstond de wens om meer samen te werken en elkaars kennis beter te benutten.

Brabantse bedrijven die bij de start nog niet deelnemen aan de intentieverklaring en die een bijdrage willen leveren aan de gekozen focus in deze intentieverklaring, kunnen zich gedurende de looptijd aansluiten bij de samenwerking.

Achtergrondinformatie:

- Deelnemende partijen

- Intentieverklaring

- Gepubliceerde nieuwsberichten