Winst uit water

De uitstekende kwaliteit van het Brabantse water is van groot economisch en maatschappelijk belang. Veel bedrijven die water in hun processen gebruiken vestigen zich speciaal om die reden in onze provincie. De Vereniging Industriewater onderkent en steunt dit belang.

Dijkgraaf Lambert Verheijen genomineerd

25 februari 2014

Lambert Verheijen van waterschap Aa en Maas is door vakblad Binnenlands Bestuur genomineerd als kandidaat voor de titel 'Beste Lokale Bestuurder 2013'. De winnaar wordt donderdag 27 februari bekend gemaakt tijdens het BB-raadsledendebat in Driebergen.

Belang voor zoetwatervoorziening

Lambert Verheijen is voorgedragen vanwege zijn werk voor het Deltaplan Hoge Zandgronden. Hierin werken 13 overheden en maatschappelijke partijen in Noord-Brabant en Limburg samen aan een (klimaatbestendige) goede zoetwatervoorziening op de (droogtegevoelige) Brabantse zandgronden.