Winst uit water

De uitstekende kwaliteit van het Brabantse water is van groot economisch en maatschappelijk belang. Veel bedrijven die water in hun processen gebruiken vestigen zich speciaal om die reden in onze provincie. De Vereniging Industriewater onderkent en steunt dit belang.

Ondergrondgegevens

28 januari 2014

Data en informatie van de Nederlandse ondergrond wordt beschikbaar op het DINOloket. Op 7 januari is een nieuwe release beschikbaar gesteld van het DINOloket. Naast verbeteringen die zijn gerealiseerd rond het uitgeven van ondergrondgegevens, is als nieuw element in deze release de ontsluiting van ondergrondmodellen toegevoegd. In drie stappen kunt u gratis gegevens en modellen zoeken, bekijken, selecteren en aanvragen.

Zie hier voor het DINOloket.