Winst uit water

De uitstekende kwaliteit van het Brabantse water is van groot economisch en maatschappelijk belang. Veel bedrijven die water in hun processen gebruiken vestigen zich speciaal om die reden in onze provincie. De Vereniging Industriewater onderkent en steunt dit belang.

Brief aan Gedeputeerde Staten inzake plannen voor opslag kernafval in grensstreek

22 september 2010

Vandaag heeft de Vereniging Industriewater in een brief aan het College van Gedeputeerde Staten van Provincie Noord-Brabant haar ongerustheid geuit over de mogelijke toekomstige nucleaire besmetting van diep grondwater dat vanuit België naar Brabant stroomt. De Vereniging Industriewater ondersteunt het initiatief van het provinciebestuur om bezwaar te maken tegen de Belgische plannen, aangezien de kwaliteit van het Brabantse grondwater van zeer groot belang is voor het Brabantse bedrijfsleven. De opslag van kernafval in de, voor de grondwaterkwaliteit, beschermende kleilagen vindt de Vereniging Industriewater zeer ongewenst.