Winst uit water

De uitstekende kwaliteit van het Brabantse water is van groot economisch en maatschappelijk belang. Veel bedrijven die water in hun processen gebruiken vestigen zich speciaal om die reden in onze provincie. De Vereniging Industriewater onderkent en steunt dit belang.

Brussel akkoord met verlenging kortingsregeling afvalwaterzuivering

15 november 2013

De Europese Commissie (EC) heeft onlangs besloten om de zogenaamde aan- en afhaakregeling opnieuw in te voeren. Deze regeling, die in 2012 afliep, moest voorkomen dat bedrijven hun afvalwater zelf gingen zuiveren en daarmee afhaken van de infrastructuur van het waterschap. De regeling behelst dat bedrijven onder voorwaarden korting krijgen, c.q. een lagere heffing betalen, als zij hun afvalwater door de waterschappen laten zuiveren. Inhoudelijk wijkt de ‘nieuwe’ regeling niet af van de regeling die vorig jaar afliep. 

Zie hier voor het gehele artikel (Bron: VEMW, 31 oktober 2013).

Aansluitend heeft de Minister van Infrastructuur en Milieu een brief en circulaire hierover gestuurd naar het Dagelijks Bestuur van alle waterschappen.