Winst uit water

De uitstekende kwaliteit van het Brabantse water is van groot economisch en maatschappelijk belang. Veel bedrijven die water in hun processen gebruiken vestigen zich speciaal om die reden in onze provincie. De Vereniging Industriewater onderkent en steunt dit belang.

Schaliegas: meer onderzoek nodig

30 augustus  2013

Sinds de proefboringen naar schaliegas in Brabant in de publiciteit kwam, volgt de Vereniging Industriewater het schaliegasdossier. Kwalitatief goed grondwater is van essentieel belang voor onze leden. Mogelijke bedreigingen van het kwalitatief hoogwaardige Brabantse grondwater volgen wij dan ook kritisch.

De Vereniging Industriewater is van mening dat er meer onderzoek noodzakelijk is naar de bedreigingen (op lange termijn) van boringen naar schaliegas voor de bodem, het grondwater en de grondwaterontrekkingen. Het onderzoek dat in opdracht van Minister Kamp is uitgevoerd, geeft onvoldoende inzicht in mogelijke effecten en risico's voor het grondwater bestemd voor consumptieve doeleinden.

Het volledige standpunt van de Vereniging Industriewater over schaliegas is verwoordt in Position Paper Schaliegas.