Winst uit water

De uitstekende kwaliteit van het Brabantse water is van groot economisch en maatschappelijk belang. Veel bedrijven die water in hun processen gebruiken vestigen zich speciaal om die reden in onze provincie. De Vereniging Industriewater onderkent en steunt dit belang.

VION Boxtel ondertekent Intentieverklaring

14 juni 2013 

Deze week is door de heer John Poel van VION Boxtel B.V. de intentieverklaring 'Innovatie Water & Industrie Brabant' (IWIB) ondertekend.

De deze intentieverklaring, voorheen "Intentieverklaring Brabantse bedrijven en Waterschappen werken samen aan innovatie voor een Biobased Brabant" genoemd, beoogt de samenwerking tussen de deelnemers te versterken op het gebied van:

- Het verkleinen van de waterfoodprint van Brabantse producten door efficient watergebruik en -hergebruik;

- Productie van energie uit afvalwater;

- Productie van grondstoffen / nutrienten uit afvalwater.

Het initiatief voor deze intentieverklaring is ontstaan uit het overleg dat het bedrijfsleven in Brabant, waaronder de Vereniging Industriewater (VIW), heeft met de Noord-Brabantse Waterschapsbond (NBWB). Gedurende dit regelmatige overleg ontstond de wens om meer samen te werken en elkaars kennis beter te benutten.

Brabantse bedrijven die bij de start nog niet deelnemen aan IWIB en die een bijdrage willen leveren aan de gekozen focus en thema's, kunnen zich gedurende de looptijd aansluiten bij de samenwerking.