Winst uit water

De uitstekende kwaliteit van het Brabantse water is van groot economisch en maatschappelijk belang. Veel bedrijven die water in hun processen gebruiken vestigen zich speciaal om die reden in onze provincie. De Vereniging Industriewater onderkent en steunt dit belang.

Nieuwe afhaakregeling voor afvalwater in zicht

12 april 2013

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu is akkoord met de (verlenging van de) heffingsregeling, ook wel de 'aanhaak- en afhaakregeling' genoemd, en heeft begin april een aanvraag tot goedkeuring ingediend (prenotificatie) bij de Europese Commissie. Een prenotificatieverzoek duurt doorgaans 2 maanden.

Voorwaarden om voor de regeling in aanmerking te komen zijn:

- dat het voor het bedrijf aantoonbaar goedkoper is het afvalwater zelf te zuiveren,

- het bedrijf voldoende financiële middelen heeft om een afvalwaterzuivering te bouwen, en

- het bedrijf ook de ruimte (vierkante meters) voor een afvalwaterzuivering heeft. 

Al in 2010 is de Unie van Waterschappen een project gestart om de bestaande afhaakregeling om te vormen naar een maatwerkregeling. Dit om te voorkomen dat het gemakkelijk zuiverbare industriële afvalwater wordt afgehaakt van de RWZI's. Negen waterschappen, waaronder de Brabantse, hadden zich aangesloten bij dit initiatief. De discussie over een maatwerkregeling liep al sinds 2008 en tot dan toe was vanuit de waterschappen geen beweging geweest. Na veel lobbywerk in Brabant door de VIW en op landelijk niveau door de VEMW (Vereniging Energie Milieu en Water) lijkt dan nu toch een nieuwe regeling in zicht.

Voor meer info: Monique Soeters-Hensgens (secretaris VIW).