Winst uit water

De uitstekende kwaliteit van het Brabantse water is van groot economisch en maatschappelijk belang. Veel bedrijven die water in hun processen gebruiken vestigen zich speciaal om die reden in onze provincie. De Vereniging Industriewater onderkent en steunt dit belang.

Dijkgraaf Lambert Verheijen gastspreker bij ALV

9 april 2013 

Tijdens de voorjaarseditie van de Algemene Ledenvergadering (ALV), die plaatsvindt op 17 mei 2013, is dijkgraaf Lambert Verheijen van Waterschap Aa en Maas één van de gastsprekers. Hij zal een lezing houden over het Deltaprogramma, Deltaplan Hoge Zandgronden en de betekenis hiervan voor de industrie in Brabant. 

Aan de verdere invulling van het programma wordt nog gewerkt.

Leden en genodigden kunnen zich tot 26 april aanstaande aanmelden voor deze ALV.