Winst uit water

De uitstekende kwaliteit van het Brabantse water is van groot economisch en maatschappelijk belang. Veel bedrijven die water in hun processen gebruiken vestigen zich speciaal om die reden in onze provincie. De Vereniging Industriewater onderkent en steunt dit belang.

Brabant Water ondertekent Intentieverklaring

5 april 2013 

Afgelopen week is de "Intentieverklaring Brabantse bedrijven en Waterschappen werken samen aan innovatie voor een Biobased Brabant" door de heer Guiljo van Nuland, directeur van Brabant Water, ondertekend.

De deze intentieverklaring, die inmiddels Innovatie Water & Industrie Brabant (IWIB) wordt genoemd, beoogt de samenwerking tussen de deelnemers te versterken op het gebied van:

- Het verkleinen van de waterfoodprint van Brabantse producten door efficient watergebruik en -hergebruik;

- Productie van energie uit afvalwater;

- Productie van grondstoffen / nutrienten uit afvalwater.

Het initiatief voor deze intentieverklaring is ontstaan uit het overleg dat het bedrijfsleven in Brabant, waaronder de Vereniging Industriewater (VIW), heeft met de Noord-Brabantse Waterschapsbond (NBWB). Gedurende dit regelmatige overleg ontstond de wens om meer samen te werken en elkaars kennis beter te benutten.

Op 18 april aanstaande vindt weer een bijeenkomst voor de deelnemers aan IWIB plaats, waarbij ook Brabant Water voor het eerst aanwezig zal zijn. Tijdens deze bijeenkomst komen de themagroepen (Te verwaarden grondstoffen, Water- en energiebesparing, Bioplastics en Afvalwaterbehandeling) in twee parallelle sessies bij elkaar. Binnen het thema wordt ter inleiding een voorbeeldproject gepresenteerd en vervolgens worden concrete afspraken gemaakt over wie wat gaat doen in 2013 en volgende jaren.

Brabantse bedrijven die bij de start nog niet deelnemen aan IWIB en die een bijdrage willen leveren aan de gekozen focus en thema's, kunnen zich gedurende de looptijd aansluiten bij de samenwerking.