Winst uit water

De uitstekende kwaliteit van het Brabantse water is van groot economisch en maatschappelijk belang. Veel bedrijven die water in hun processen gebruiken vestigen zich speciaal om die reden in onze provincie. De Vereniging Industriewater onderkent en steunt dit belang.

Nieuwe Statencommissie Ecologie en Ruimte

29 januari 2013 

Provinciale Staten van Noord-Brabant gaan per 1 februari werken met 3 nieuwe Statencommissies. Eén daarvan is de commissie voor Ecologie en Ruimte (ER).

Ruwweg is het werkveld van de commissie ER te onderscheiden in de themavelden ecologie en ruimte. Onder ecologie vallen thema’s als milieu (inclusief vergunningverlening, -toezicht en -handhaving), water, bodem, lucht, natuur en landschap, klimaat, duurzame energie, externe (fysieke) veiligheid. Onder ruimte vallen thema’s als ruimtelijke ontwikkeling, kwaliteit en wonen. De commissie komt op 1 februari 2013 voor het eerst bijeen. De heer Jan Brenninkmeijer (CDA) wordt de voorzitter van de commissie ER.

Zie hier voor het gehele nieuwsbericht.