Winst uit water

De uitstekende kwaliteit van het Brabantse water is van groot economisch en maatschappelijk belang. Veel bedrijven die water in hun processen gebruiken vestigen zich speciaal om die reden in onze provincie. De Vereniging Industriewater onderkent en steunt dit belang.

Vergaderdata 2013

22 januari 2013 

De Algemene Ledenvergaderingen van de Vereniging Industriewater vinden dit jaar plaats op:

- Vrijdag 17 mei 2013 (9.00 - 13.00 uur, inclusief lunch)

- Vrijdag 1 november 2013 (9.00 - 13.00 uur, inclusief lunch)

 

Het bestuur van de Vereniging Industriewater vergadert op:

- Vrijdag 25 januari 2013

- Vrijdag 8 maart 2013

- Vrijdag 21 juni 2013

- Vrijdag 16 augustus 2013

- Vrijdag 27 september 2013

- Vrijdag 13 december 2013.