Winst uit water

De uitstekende kwaliteit van het Brabantse water is van groot economisch en maatschappelijk belang. Veel bedrijven die water in hun processen gebruiken vestigen zich speciaal om die reden in onze provincie. De Vereniging Industriewater onderkent en steunt dit belang.

Inspirerende bijeenkomst intentieverklaring Biobased Brabant

21 december 2012 

Op 29 november jongstleden heeft voor de deelnemers aan de Intentieverklaring Biobased Brabant een eerste bijeenkomst met alle deelnemende bedrijven en waterschappen plaatsgevonden. De Intentieverklaring Biobased Brabant is een intentieverklaring tussen Brabantse bedrijven en waterschappen om samen te werken aan innovatie in de afvalwaterketen voor een Biobased Brabant.

Het was een zeer inspirerende bijeenkomst waar de diverse deelnemers met elkaar hebben kennisgemaakt en geïnventariseerd welke mogelijkheden er tot samenwerking zijn. Zie hier voor het verslag van deze bijeenkomst.