Winst uit water

De uitstekende kwaliteit van het Brabantse water is van groot economisch en maatschappelijk belang. Veel bedrijven die water in hun processen gebruiken vestigen zich speciaal om die reden in onze provincie. De Vereniging Industriewater onderkent en steunt dit belang.

VIW betrokken bij Structuurvisie Ondergrond

21 december 2012 

De VIW is betrokken bij de ontwikkeling van de Structuurvisie Ondergrond (STRONG). De Structuurvisie Ondergrond richt zich vooral op de ondergrondse ordening van activiteiten van nationaal belang. Het gaat om mijnbouwactiviteiten, zoals de winning van aardwarmte, opslag van aardgas, olie en CO2 en opslag radioactief afval, maar ook om grondwaterwinning en rijksinfrastructuur (tunnels).

Op 13 december jongsleden heeft onze voorzitter Wilfried Aarsen onze visie op de ondergrond gepresenteerd tijdens een bijeenkomst van de Klankbordgroep Structuurvisie Ondergrond. Zie hier voor de presentatie

De VIW werkt in dit dossier samen met de Vereniging Energie, Milieu en Water (VEMW). Eind november heeft de VEMW, mede namens de VIW, in een brief inzicht gegeven in de maatschappelijke opgave op het terrein van de zakelijke gebruikers van water.