Winst uit water

De uitstekende kwaliteit van het Brabantse water is van groot economisch en maatschappelijk belang. Veel bedrijven die water in hun processen gebruiken vestigen zich speciaal om die reden in onze provincie. De Vereniging Industriewater onderkent en steunt dit belang.

Eerste bijeenkomst intentieverklaring Biobased Brabant

15 oktober 2012 

Op 30 augustus 2012 is een intentieverklaring tussen Brabantse bedrijven en waterschappen getekend om samen te werken aan innovatie in de afvalwaterketen voor een Biobased Brabant. Op donderdag 29 november aanstaande is er voor de deelnemers aan deze intentieverklaring de eerste bijeenkomst met alle deelnemende bedrijven en waterschappen. Voor deze bijeenkomst hebben de deelnemers een uitnodiging ontvangen per e-mail.

Het doel van de bijeenkomst is de diverse deelnemers met elkaar te laten kennismaken en te inventariseren welke mogelijkheden tot samenwerking er zijn. Door de waterschappen wordt de rol van de waterschappen en het belang van de waterschappen toegelicht. Vervolgens zal elk deelnemend bedrijf in het kort toelichten waarom ze deelneemt en welke ideeën er leven of welke projecten reeds lopen om een (eerste) stap te zetten richting een Biobased Brabant. Na deze introductieronde is volop ruimte om nader kennis te maken met de andere deelnemers en verder te praten over mogelijkheden tot samenwerking of afstemming van projecten.