Winst uit water

De uitstekende kwaliteit van het Brabantse water is van groot economisch en maatschappelijk belang. Veel bedrijven die water in hun processen gebruiken vestigen zich speciaal om die reden in onze provincie. De Vereniging Industriewater onderkent en steunt dit belang.

ALV met spreker Gedeputeerde Van den Hout

12 oktober 2012 

Tijdens de najaarseditie van de Algemene Ledenvergadering (ALV), die plaatsvindt op 9 november 2012, is Gedeputeerde Johan van den Hout één van de gastsprekers. Hij zal spreken over het grondwaterbeleid van de provincie Noord-Brabant. 

Verder ziet het programma op 9 november er als volgt uit:

08.45 – 09.00

Ontvangst

09.00 – 09.10

Opening - door voorzitter Wilfried Aarsen

09.10 – 09.20

Financiën: vaststellen begroting 2013. Toelichting door penningmeester Marthijn Junggeburth

09.20 – 9.40

Ontwikkelingen op watergebied: korte impressie over de actuele ontwikkelingen op het gebied van industrieel watergebruik.Toelichting door secretaris Monique Soeters

9.40 – 10.40

Grondwaterbeleid provincie Noord-Brabant - Sprekers: Gedeputeerde Johan van den Hout, ecologie en handhaving Toon de Goede, hoofd bureau grondwater provincie

10.40 – 11.20

Pauze + ondertekening Intentieverklaring Biobased Brabant 

11.20 – 12.00

Project ‘Boer – Bier – Water’ - Spreker: Marthijn Junggeburth, Bavaria

12.00 – 12.20

Beheren/verbeteren grondwatervoorraad in Brabant - Toelichting door Wilfried Aarsen, voorzitter VIW

12.20 – 12.30

Rondvraag en sluiting

12.30 – 13.15

Lunch

Leden en genodigden kunnen zich tot 2 november aanstaande aanmelden voor deze ALV.