Winst uit water

De uitstekende kwaliteit van het Brabantse water is van groot economisch en maatschappelijk belang. Veel bedrijven die water in hun processen gebruiken vestigen zich speciaal om die reden in onze provincie. De Vereniging Industriewater onderkent en steunt dit belang.

Reactie minister op gezamenlijke brief BZW en VIW

2 maart 2012 

Reactie minister op gezamenlijke brief BZW en VIW

De minister heeft gereageerd op de gezamenlijke brief van BZW en VIW, waarin de minister is gevraagd bij de Belgen te pleiten voor de hoogste veiligheidseisen bij de ondergrondse berging van radioactief afval in de grensstreek. Zie hier voor de reactie van de minister