Winst uit water

De uitstekende kwaliteit van het Brabantse water is van groot economisch en maatschappelijk belang. Veel bedrijven die water in hun processen gebruiken vestigen zich speciaal om die reden in onze provincie. De Vereniging Industriewater onderkent en steunt dit belang.

Speciaal voor leden: Themabijeenkomst

7 februari 2012 

Is uw bedrijf 100% in compliance op watergebied? 

Op dinsdag 20 maart 2012, 13.30 - 16.00 uur (vanaf 13.00 uur inloop en lunch).
Locatie: ‘s-Hertogenbosch, exacte locatie volgt na aanmelding.

Als lid van de VIW wordt u via de vereniging op de hoogte gehouden van alle ontwikkelingen op het gebied van water. Het doel van de VIW is om in een tijdig stadium mee te praten over nieuwe wetgeving. Wat doet u met de informatie die u via de VIW, internet en andere media binnenkrijgt op watergebied? De VIW organiseert samen met KWA Bedrijfsadviseurs een themabijeenkomst over hoe u op basis van deze informatie 'in compliance' blijft.

Met compliance wordt bedoeld dat een organisatie werkt in overeenstemming met de wet- en regelgeving. Maar ook voldoet aan vergunningen, normen (bijvoorbeeld ISO 14001, VCA) en bedrijfsinterne richtlijnen en kwaliteitseisen.

Wat maakt compliance op watergebied speciaal?

  • Ontwikkelingen op watergebied kennen vaak een lange voorbereiding. Zo is de Kaderrichtlijn Water in 2000 vastgesteld; de concrete gevolgen voor bedrijven beginnen nu pas zichtbaar te worden in de regelgeving. De VIW heeft in een vroeg stadium de mogelijke gevolgen voor bedrijven al geïnventariseerd.
  • De regelgeving is sterk versplinterd. Van lokaal bestemmingsplan tot Europese normen, het kan gevolgen hebben voor uw organisatie. Wat is zinvol om bij te houden? Wat kunt u gezamenlijk binnen de VIW bijhouden, en wat doet u zelf?
  • Actualiteiten hebben onvoorziene gevolgen. Zo heeft de brand bij Chemie-Pack direct invloed op het v.e.-tarief in de regio. En het geeft stof tot nadenken: kunt u ook echt aantonen dat uw bedrijf voldoet aan de regels? En is uw organisatie bestand tegen dit soort calamiteiten?

Op deze themabijeenkomst geeft Marette Zwamborn een overzicht van actualiteiten op watergebied, en laat Robin Sinke zien hoe je ‘compliance’ op een praktische manier kunt invullen. We gaan in op de eigen bedrijfssituatie, werken gezamenlijk enkele cases uit én gaan in op de meerwaarde van de Vereniging Industriewater. Dat maakt deze bijeenkomst interessant voor ieder VIW-lid.

Compliance past helemaal in het huidige kwaliteitsdenken. De focus ligt bij alle bedrijven op Lean Management, World Class en TPM ofwel verbeteren en door ook compliance management te hebben is er de ‘licence to produce’.

Om u aan te melden voor deze themabijeenkomst klik hier en retourneer het ingevulde formulier per mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.