Winst uit water

De uitstekende kwaliteit van het Brabantse water is van groot economisch en maatschappelijk belang. Veel bedrijven die water in hun processen gebruiken vestigen zich speciaal om die reden in onze provincie. De Vereniging Industriewater onderkent en steunt dit belang.

Verhoging provinciale grondwaterheffing

27 januari 2012 

Verhoging grondwaterheffing: brief aan Gedeputeerde Staten 

Mede namens de Vereniging Industriewater heeft de Brabants Zeeuwse Werkgeversvereniging (BZW) een brief gestuurd aan Gedeputeerde Staten van provincie Noord-Brabant naar aanleiding van plannen tot het verhogen van de provinciale grondwaterheffing. Hier vindt u de brief.

De provincie heeft geld nodig om haar natuurdoelstellingen te behalen. Door middel van het verhogen van de grondwaterheffting wil de verantwoordelijke Gedeputeerde de heer Johan van Hout de natuurdoelstellingen realiseren. Inmiddels heeft het bestuur van de Vereniging Industriewater in een gesprek met de Gedeputeerde te kennen gegeven dat dit niet kan. Waarom zouden we als grondwateronttrekkers de natuuraankopen moeten betalen, terwijl de problematiek van verdroging met name door de landbouw en verstedelijking wordt veroorzaakt?