Lid worden van de Vereniging Industriewater?

Meld u snel aan via onderstaand inschrijfformulier!

 

INSCHRIJFFORMULIER

Door middel van dit door ons volledig ingevulde formulier geven wij aan lid te willen worden van de Vereniging Industriewater.

Zakelijk adres
Staffeling contributie 2021 (excl. BTW)
Bedrijven met meerdere vestigingen, betalen per vestiging de verschuldigde contributie tot een totaal maximum van € 7.222,06 (excl. BTW) per jaar voor het gehele bedrijf.

Het infiltreren van grondwater in het kader van een warmte/koude-opslag geeft geen recht op een lagere staffeling.

De contributie wordt aangewend voor de algemene activiteiten van de Vereniging, alsmede voor uit te voeren kleinere projecten. Jaarlijks wordt een begroting opgesteld, die moet worden goedgekeurd door de algemene ledenvergadering. Voor grotere projecten zal aanvullende financiering gezocht moeten worden, waarbij gedacht wordt aan overheidssubsidies of extra bijdragen van de - aan het project deelnemende – bedrijven. Tijdens de ALV van 13 november 2020 is besloten tot een contributieverhoging van 1,1%. Deze verhoging is in bovengenoemde bedragen verrekend.

Na ontvangst van dit formulier sturen wij u een factuur en ontvangt u een gebruikersnaam en wachtwoord voor het inloggen op onze website.